Sunday, March 07, 2010

Bakit Ako Mahihiya?—

Bakit ako mahihiya?—


Ano bang kinatatakot ko?
Ano ba talaga?

Bakit tuwing gusto kong mag-recite sa klase’y inuunahan na ako ng kaba at takot?

Wala namang nagbabawal sa akin na sumagot. At wala naman daw tama o mali sa sasabihin ko, pero bakit parang may mali parin?

Nasaan ang sinasabi kong Self-Confident na meron ako? Bakit hindi ko magamit?—
O ang Self-Esteem na dapat meron ang isang tao o isang nilalang?

May tiwala naman ako sa sarili ko.


Mali. Mali ito.


KIER dito!

No comments:

Post a Comment