Sunday, April 29, 2012

BOTHERED

Kiyera!


 B O T H E R E D. 


Ito ang salitang usong-uso (ngayon) sa amin sa office. Sinong nagsimula nito? Hindi ko rin alam.

3 bagay na kailangang malaman kung isa ka nang BOTHERED:

  1. Kung sasagot ka sa tanong ng pasigaw? BOTHERED ka!
  2. Kung nakasimangot ka sa INshTAGRAM photoBOTHERED ka!
  3. Kung O.A. sa lakas ng boses mo na halos isigaw mo na kahit hindi ka naman galit? BOTHERED ka!

No comments:

Post a Comment